Lĩnh vực xây dựng hạ tầng và kĩ thuật bao gồm:
  • Thi công các công trình hạ tầng, dân dụng, công nghiệp
  • Xây dựng kết cấu hạ tầng, cụm dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp
  • Thi công các công trình giao thông
  • Thi công các công trình thủy lợi

 

2021
Xây dựng hạ tầng và kĩ thuật

Tài Tâm là đơn vị tư vấn thi công hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp

Các dự án liên quan