Thuê và cho thuê nhà ở

Đáp ứng các nhu cầu về nhà ở của các khách hàng là công ty và cá nhân là thế mạnh trọng tâm của Bộ phận DỊch vụ Nhà ở. Sự chuyên sâu về thị trường và lối tiếp cận khách hàng của chúng tôi đã đem lại những thành công trong việc nâng cao vị thế và tiếp thị cho toàn bộ dự án cho các công ty phát triển địa ốc và chủ sở hữu công trình.

Bộ phận này làm việc một cách chặt chẽ với các khách hàng, trong đó các công ty phát triển địa ốc, các nhà đầu tư, các tổ chức thuộc khu vực Nhà nước lẫn tư nhân và các cá nhân có thu nhập cao, để có thể đưa ra những phân tích tài chính, kết quả nghiên cứu và ý kiến tư vấn về thị trường trên mọi khía cạnh của thị trường mua bán và cho thuê bất động sản nhà ở.

Tư vấn - hotline RES

Ms Thủy ( Phòng RES )

email admin.res@taitam.com.vn
phone +84 4 22205888 (ext 105)

Lưu ý: Các thông tin đăng trên website chỉ mang tính tham khảo và có thể chưa được cập nhật.