Nghiên cứu thị trường và định giá

Các quyết định về bất động sản luôn luôn phải căn cứ trên sự đánh giá các thông tin chính xác và hợp lý. Tài Tâm tự hào về khả năng đảm nhận công tác nghiên cứu khả thi và nghiên cứu thị trường mang tính chất thách thức nhất cũng như cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và tư vấn toàn diện nhất cho khách hàng.

Các nhóm nghiên cứu của chúng tôi hoạt động trên khắp khu vực, đưa ra những phân tích chi tiết về thực trạng cung- cầu, điều tra về tình hình thị trường, chu kỳ kinh doanh, nền kinh tế và điều kiện tự nhiên của địa điểm. Bằng việc áp dụng các phương pháp phân tích, Tài Tâm tăng thêm giá trị cho các giải pháp và chiến lược về bất động sản, dẫn tới sự tối ưu hoá quy mô và cơ cấu của danh mục vốn đầu tư bất động sản. Hạn chế các rủi ro và khai thác các cơ hội phát sinh bởi một môi trường kinh tế và kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng là những vấn đề có tính cách quyết định trong thế giới ngày nay.

Lưu ý: Các thông tin đăng trên website chỉ mang tính tham khảo và có thể chưa được cập nhật.