Tuyển dụng

Hiển thị

14:51 - 10/04/2024

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TRUNG

Thực hiện biên dịch - phiên dịch Tiếng Trung tại Dự án.

Xem chi tiết

15:56 - 14/03/2024

CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ (TIẾNG TRUNG)

Tập đoàn Tài Tâm đang tìm kiếm 01 Chuyên viên Mua hàng vật tư thiết bị, thông thạo tiếng Anh để giúp Giám đốc trong các hoạt động mua sắm, thanh lý vật tư...

Xem chi tiết

15:57 - 06/03/2024

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN TUÂN THỦ

Tài tâm Group đang tìm kiếm 01 Chuyên viên Kiểm toán Tuân thủ để giúp Giám đốc Ban trong các hoạt động giám sát kế hoạch thực hiện công việc của các...

Xem chi tiết

11:30 - 06/03/2024

KẾ TOÁN TRƯỞNG DỰ ÁN

Tài tâm Group đang tìm kiếm 01 Kế toán Trưởng Tập đoàn để giúp Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động vận hành Kế toán được ổn định, đáp ứng nhu...

Xem chi tiết

13:30 - 07/09/2022

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ VĂN PHÒNG

Tài tâm Group đang tìm kiếm 02 Chuyên viên Kinh doanh cho thuê nhà ở và văn phòng để giúp Giám đốc Kinh doanh trong việc mở rộng mạng lưới quan hệ khách...

Xem chi tiết